Course code BUS324

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-B-HV Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
SPE-B-AKVA Spesialpensum 0
SPE-VET Spesialpensum 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
VET350B Husdyrpraksis NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET403 Vitenskapelig publisering 1
MINA414 Workshop EN 1
MINA411 Poster på en internasjonal konferanse EN 1
VET322 Smittevern NO 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10