Course code BUS324

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS235 Elektronikk NO 5
TEL100 Elektronisk prototyping NO 5
FYS230 Elektroteknikk NO 10
TBM250 Elementmetoden NO 10
MVI250 Emballeringsteknologi NO 5
TMPP251 Energi og prosessteknikk NO 5
TMPP350 Energi og prosessteknikk hovedkurs NO 15
EDS349 Energi og Samfunn EN 5
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse EN 10
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FYS272 Energifysikk NO 10
ECN380 Energimarkeder og regulering EN 10
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FYS375 Energiteknologi laboratorium NO 10
ECN280 Energiøkonomi EN 10
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk EN, NO 10
MVI280 Enhetsoperasjoner og prosessteknologi NO 5
INN341 Entreprenørskap i praksis - Digital forretningstransformasjon NO 10
INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningsutvikling NO 15
EDS104 Environmental and Sustainability Science EN 10
APL380 Environmental Governance for Planning EN 10
FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer NO 15
HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere EN, NO 15
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
VET305 Ernæringslære NO 7.5
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
BIO223 Evolusjonsbiologi NO 10
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag - LUR NO 25
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
VU-PPFN200 Faglig fordypning i naturbruk NO 15
VET308 Farmakologi og toksikologi NO 15
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN 10
ECN352 Fattigdom EN 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
EDS381 Feminist and Critical IR Theory EN 10
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10
BUS327 Finansielle kriser: Historie og teori EN 5