Course code BUS324

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. EN, NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
EDS378 Peacebuilding in fragile and conflict affected states. Case studies of Afghanistan EN 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
EDS374A International Relations Theory EN 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
EDS370 Kjønn og utvikling EN 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i toksikologi EN 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
REIS210 Naturveiledning NO 5
FYS236 Elektrodynamikk EN 5
FYS235 Elektronikk NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
REIS200 Reiseliv EN 5
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland EN 5
NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og vilt EN 5
HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori NO 5
MVI291 Kosthold og helse EN, NO 5
LAA270 Detaljplanlegging for gang, sykkel og kollektivtransport i byområder NO 5
LAA251 Romlig struktur og dynamikk, innføring NO 5
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
KJM352 Stråling og strålevern EN, NO 5
MVI382A Alkoholholdig drikke EN, NO 5