Course code BUS324

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPPE301 Pedagogikk - LUR NO 25
PPPE300 Pedagogikk NO 30
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPFO402 Forskerens egen utvikling EN, NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPFO301 Innføring i pedagogiske forskningsmetoder NO 15
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag NO 25
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV321 Plantepatologi og resistensforedling EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk NO 15
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10
PJH241 Dyrking av potet NO 5
PJH240 Grønnsaker og potet NO 10
PJH230 Frukt og bær NO 10
PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn EN, NO 10
PJH205 Urbant landbruk - semesteroppgave NO 5
PJH105 Urbant landbruk NO 5
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap NO 5
PHI404 Tverrfaglighet og ekspertuenighet i forskning på bærekraft EN 5
PHI403 Kausalitet og vitenskap EN 10
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet EN, NO 5
PHI300 Tverrfaglighet og ekspertuenighet i forskning på bærekraft EN 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie NO 10
PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel NO 10
PHG213 Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper NO 15
PHG113 Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi NO 10
PAE305 Forskningsmetoder EN 5
PAE304 Masteroppgave seminar EN 5
PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer EN 30
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
NOVA-412 Automatisert feltfenotyping EN 5
NOVA-411 Holde baktarmen og hesten frisk EN 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5