Course code BUS324

BUS324 Opsjoner, derivater og risikostyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Espen Gaarder Haug
Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: -M-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil i hovedsak fokusere på opsjoner og risikostyring. Prising av opsjoner, risikoparametere innen opsjoner, generelt om risikostyring, sannsynlighetsfordelinger i teori og praksis. Opsjoner innbakt i andre kontrakter, realopsjoner. Investering og sikringstrategier ved bruk av opsjoner. Kurset vil aktivt benytte seg av regneark (Excel) hvor vi vil implementere opsjonsmodeller og risikostyringsverktøy.
Læringsutbytte:

Studentene vil i dette kurset ha opsjon til å erverve seg sentrale kunnskaper innen opsjonsteori, risikostyring og fondsforvaltning. Stikkord: opsjoner, opsjonsprising, opsjoner på aksjer, råvarer, futures og forwards, realopsjoner, sannsynlighetsfordelinger, risikoparametere, teori mot praksis.

Hvor mye hver student faktisk tilegner seg av kunnskap vil i storr grad også avhenge av egeninnsats. Dette kurset krever betydelig egeninnsats.

Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hull, J. Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall siste utgave + diverse hand-outs og nettsteder.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.
Anbefalte forkunnskaper:

Porteføljeteori, risikostyring (BUS322)

+ Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.

Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 2/3 av forelesningene/seminarene. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer. Eksamen teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 35 timer forelesning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått