Course code BUS324

BUS324 Opsjoner, derivater og risikostyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Espen Gaarder Haug
Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -M-ØA
Emnets innhold:
Kurset vil i hovedsak fokusere på opsjoner og risikostyring, men også komme inn på konvertible obligasjoner. Prising av opsjoner, risikoparametere innen opsjoner, generelt om risikostyring, sannsynlighetsfordelinger i teori og praksis. Opsjoner innbakt i andre kontrakter, realopsjoner. Investering og sikringstrategier ved bruk av opsjoner. Kurset vil aktivt benytte seg av regneark (Excel) hvor vi vil implementere opsjonsmodeller og risikostyringsverktøy.
Læringsutbytte:
Studentene vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen opsjonsteori, risikostyring og fondsforvaltning. Stikkord: opsjoner, opsjonsprising, opsjoner på aksjer, råvarer, futures og forwards, realopsjoner, sannsynlighetsfordelinger, risikoparametere, teori mot praksis.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hull, J. Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall siste utgave + diverse hand-outs og nettsteder.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.
Anbefalte forkunnskaper:
Porteføljeteori, risikostyring (BUS322)
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 35 timer forelesning og ca 25 timer organisert PC-lab øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått