Course code BUS321

BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Sjur Westgaard
Medvirkende: Olvar Bergland, Ole Gjølberg, Marie Gotteberg Steen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka,
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: M-ØA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette er et emne innen anvendt økonometri på data fra finans- og råvaremarkeder. Med finansielle markeder mener vi aksjer, valuta, obligasjoner, markeder for volatilitet etc. Det legges vekt på å beskrive og analysere fundamentale faktorer (tilbud/etterspørselsfaktorer) og hvordan de påvirker priser, avkastning, volatilitet og risiko. Temaer som effisiente markeder, risikostyring og prognosemodellering vil også bli tatt opp. Temaer som tas opp er data på futures og opsjoner fra finans- og råvaremarkeder, deskriptiv statistikk, regresjonsanalyse, faktormodeller, modeller for volatilitet og korrelasjon, stasjonæritet, ko-integrasjon og feilkorreksjonsmodeller, kvantilregresjon, modeller for diskrete avhengige variabel, regimeswitch modeller, evaluering av modeller, analyse implisitt volatilitet, Value-at-Risk modeller, samt stress testing og scenario analyse.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

 • Hvordan hente inn data fra futures- og opsjonsmarkeder samt mikrovariable tilknyttet disse markeder (forwardkurver, volum, åpen interesse, sammensetning av markedsaktører etc.)
 • Tolkning av data for finans- og råvaremarkeder (aksjer, valuta, renter, råvarer markeder)
 • Kjenne til empiriske/økonometriske analyser av finans- og råvaremarkeder (futures- og opsjonsmarkeder)

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne:

 • Framskaffe data om finans- og råvarepriser og markedsinformasjon
 • Analysere data, tolke markedsutvikling og beskriver deskriptive egenskaper ved data
 • Utføre empiriske analyser av ulike markeder

Generell kompetanse

 • Kompetanse innen mikroøkonomi og finans (investeringer, risikostyring)
 • Kompetanse innen statistisk analyse av data
 • Kompetanse innen datainnhenting, excel og analyse av finans- og råvaremarkeder
Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av forelesning og øvinger med data og excel sammen med studentene på datasal. Studenter får etter hver forelesning både excel/data øvinger og teoriøvinger som det forventes at de gjør. Disse øvingene er også en meget god forberedelse til eksamen. I motsetning til rene økonometri/statistikkurs (disse bør tas i tillegg), vil vi vise hvordan metoder anvendes intuitivt gjennom bruk av aktuelle data (fra quandl www.quandl.com) og Excel.
Læringsstøtte:
Excel og Quandl gjennomgås. Referanser til Oxmetrics, Eviews og Stata vil også bli gitt. Canvas: Det vil bli lagt ut alt materiale (slides, regneark, øvinger/løsninger, notater etc.)
Pensum:
 • Brooks C., 2014, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press
 • Colin Carter, 2015, Futures and Options Markets - An Introduction, Rebel Text
 • Utdelte artikler
Forutsatte forkunnskaper:
Kurs innen grunnleggende finans (tilsvarende BUS220), statistikk (tilsvarende STAT100) og økonometri (tilsvarende ECN202/ECN201) samt BUS323 Råvaremarkeder.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS322, BUS323, ECN210/211 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Ingen. Men det forventes aktiv deltagelse på gjennomgang av øvinger under forelesningene.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer, som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Bachelor i økonomi
Undervisningstid:
Forelesninger og organiserte øvinger: ca. 36+24=60 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått