Course code BUS321

BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Sjur Westgaard
Medvirkende: Olvar Bergland, Ole Gjølberg, Marie Gotteberg Steen, Frank Asche
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-ØA.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
I kurset vil ulike tema tas opp. Disse vil kunne være forskjellige fra ett år til et annet, bl.a. basert på pågående forskning ved instituttet: aksjemarkeder, olje-, el- og andre energimarkeder, markedene for matvarer, metaller, valuta osv. Kurset vil inneholde følgende aktiviteter: 1. forelesninger. 2. økonometriske øvinger.
Læringsutbytte:
Kursets målsetting er å utvikle studentenes evne til å lese empiriske analyser basert på problemstillinger og data fra finans- og varemarkedene og til selv å kunne utføre empiriske analyser av disse markedene. Denne målsettingen søkes oppnådd gjennom å knytte økonomisk teori og hypoteser om disse markedene til anvendt økonometrisk metode og data. Sentrale problemstillinger, metoder og resultater fra forskningslitteraturen vil bli presentert gjennom forelesningene.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
GiveWin/PcGive.
Pensum:
Sentral lærebok i anvendt økonometri pluss diverse utdelt materiale.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor, BUS220 og ECN202 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS322, ECN202, ECN210/211 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Bachelor i økonomi
Overlapp:
5 sp. reduksjon mot gamle BUS320 på 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger og organiserte øvinger: ca. 60 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått