Course code BUS320

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
GEO100 Geologi EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FHV371 Utveksling i folkehelsefag EN 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
TBA320 Konstruksjonsteknikk III Bygg 10
FHV313 Psykososiale faktorer og helse NO 10
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
FHV300 Livskvalitet og helsefremming NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
FORNY100 Energi, miljø og samfunn NO 10