Course code BUS320

BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Sjur Westgaard
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: M-ØA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette er et forskningsbasert kurs innen analyse av finans- og råvaremarkeder. Med finansmarkeder mener vi aksjer, valuta, og obligasjoner. Med råvaremarkeder mener vi energi, metaller, landbruk/fisk, og relaterte markeder (som f.eks. shipping/frakt markeder.

Hensikten med kurset er å gjøre studentene istand til å utføre egne økonometriske analyser og skrive termpaper (semesteroppgave). I kurset forventes det at studentene jobber individuelt og presenterer termpaper på slutten av kurset. 

Kurset gir en plattform for å senere å skrive master og phd avhandlinger innenfor området empirisk analyse av finans og råvaremarkeder. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten skal etter fullført kurs ha kunnskap om:

 • Hvordan skrive og presentere termpaper / master- og phd oppgaver
 • Hvordan hente referanser
 • Hvordan hente data fra databaser og ta ibruk kommersiell programvare
 • Etiske spilleregler tilknyttet publisering av artikler
 • Hvordan definere problemstilling / skrive en introduksjon
 • Hvordan kritisk gå igjennom litteratur
 • Hvordan beskrive data og utføre deskriptiv statistikk
 • Hvordan beskrive metodikk man benytter
 • Gjennomføring og diskusjon av empiriske analyser
 • Hvordan oppsummere funn, konkludere og diskutere implikasjoner av funn
 • Referanseangivelser, oppsett av tabeller og figurer

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter fullført kurs kunne:

 • Formulere interessante problemstillinger innen finans- og råvaremarkedsanalyser
 • Fremskaffe og diskutere referanser innen finans- og råvaremarkeder
 • Framskaffe og tolke data samt lage deskriptiv statistikk
 • Ta ibruk og beskrive statistiske metoder
 • Utføre empiriske analyser av ulike finans- og råvaremarkeder markeder
 • Presentere og skrive termpaper

Generell kompetanse

 • Kompetanse innen mikroøkonomi og finans (investeringer, risikostyring)
 • Kompetanse innen statistisk analyse av data
 • Kompetanse innen datainnhenting, excel og analyse av finans- og råvaremarkeder
 • Kompetanse innen presentasjon av akademiske arbeider
 • Skrivekompetanse for akademiske artikler
Læringsaktiviteter:

Undervisning fra faglærer på hvordan skrive termpaper, innsamling av litteratur, bruk av databaser og statistikkprogramvare.

Presentasjon av termpaper fra studenter.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Relevant tidsskriftslitteratur. Bakgrunnsbøker:

*  Chris Brooks, 2014, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press

*  Colin Carter, 2015, Futures and Options Markets: An Introduction, Rebel Text

* Ruey Tsay, 2014, Analysis of Financial Time Series, Wiley

Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 Finansiering og investering (eller tilvarende innføringsemne i finans), BUS323 Råvaremarkeder og BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel (eller tilsvarende emne).
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgave, som teller 100 %. Det blir ikke organisert kontemulighet i dette emnet. De som ikke består faget må ta emnet på nytt neste gang kurset organiseres.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emne anbefales å tas i semesteret før du skriver masteroppgaven (3.semester)
Normert arbeidsmengde:
225 timer.
Opptakskrav:
Bachelor i økonomi
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Individuell og gruppeveiledning.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått