Course code BUS320

BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Sjur Westgaard
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-ØA.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det forventes at studentene i betydelig utstrekning arbeider selvstendig med semesteoppgaven.
Læringsutbytte:
Kursets målsetting er å utvikle studentenes evne til å utføre egne økonometriske analyser av finans- og varemarkeder.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Relevant tidsskriftslitteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS220 Finansiering og investering (eller tilvarende innføringsemne i finans) og BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel (eller tilsvarende emne).
Anbefalte forkunnskaper:
BUS323 Analyser av råvaremarkeder
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgave, som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emne anbefales å tas i semesteret før du skriver masteroppgaven (3.semester)
Normert arbeidsmengde:
225 timer.
Opptakskrav:
Bachelor i økonomi
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Individuell og gruppeveiledning.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått