Course code BUS320

BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Atle Guttormsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: M-ØA.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det forventes at studentene i betydelig utstrekning arbeider selvstendig med semesteoppgaven.
Læringsutbytte:
Kursets målsetting er å utvikle studentenes evne til å utføre egne økonometriske analyser av finans- og varemarkeder.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Relevant tidsskriftslitteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
Introductory finance and BUS321 or a similar course in financial econometrics.
Anbefalte forkunnskaper:
Beyond finance and investments, it is a great advantage to have taken a course on commodity markets
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Semesteroppgave.
Sensor:
Sensor(er) vil være aktiv(e) forsker(e) på fagfeltet. Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

Emnet ble gitt siste gang høsten 2014

Kurset er en videreføring av BUS321 i form av å utarbeide en semesteroppgave basert på det man lærte her. Tema velger studenten selv, i samråd med lærer. Det vil bli gitt veiledning kollektivt og noe individuelt fram mot levering. Semesteroppgaven kan skrives av en eller to studenter i fellesskap.

Normert arbeidsmengde:
5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor i økonomi
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Individuell og gruppeveiledning.
Eksamensdetaljer: :