Course code BUS320

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS401 Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS375 Energiteknologi laboratorium NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10
MATH111 Kalkulus 1 NO 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
SKOG304 Skogøkologi EN, NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 10
TBA320 Konstruksjonsteknikk III Bygg EN 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN 10
TBA215 Strukturell analyse EN 10
TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft NO 10
TBA190 Trehus med bærekraft NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
STAT351 Statistisk teori EN 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 10
REIS300 Naturbasert reiseliv EN 10
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling EN, NO 10
PLV321 Plantepatologi og resistensforedling EN, NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN 10
TBM200 Materialteknologi NO 10
PJH370 Produksjon av fremtidens planteprodukter EN, NO 10
TRE210 Trelastindustri NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL210 Virveldyr NO 10