Course code BUS314

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
IND220 Innovasjonsbedrift NO 10
IND210 Driftsledelse NO 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
HFX315 Digital teknologi i husdyrproduksjonen EN 10
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
HFX225 Hund: avl, ernæring og etologi NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE314 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
INN345 Mentoring i praksis NO 10
IND310 Driftsoptimalisering EN, NO 10
KJB200 Biokjemi NO 10
KJM311 Organisk spektroskopi EN, NO 10
KJM310 Kromatografi EN, NO 10
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
KJM220 Vannkjemi NO 10
KJM211 Organisk kjemi påbygning NO 10
KJM120 Uorganisk kjemi NO 10
KJM110 Organisk kjemi NO 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
KBMINT300 Studiepoenggivende praksis EN, NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
JORD330 Jordhelse og bærekraftig bruk av jordressurser EN, NO 10
JORD310 Jordforurensning og bærekraft EN, NO 10
JORD210 GIS og dynamisk modellering i jord EN 10
JORD200 Jord, vegetasjon og landskap EN 10
INN360 Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
INN331 Internship (10 stp.) NO 10
INN325 Student-driven Education EN 10
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
INF221 Informatikk for datavitere EN 10
INF200 Videregående programmering EN 10