Course code BUS312

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET353 Dyrevelferd 9
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
AOS100-B Bærekraftig lederskap NO 7.5
INN201-B Økonomistyring NO 7.5
INN272-B Bærekraftig entreprenørskap NO 7.5
LAA233 Prosjektledelse og gjennomføring NO 7.5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering NO 7.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
SDP425 Eiendomsteori med fordypningsmodul NO 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring NO 7.5
AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse NO 7.5
AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi NO 7.5
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
AOS238-B Bærekraftige strategier NO 7.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-GS Masteroppgave EN, NO 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-UA Masteroppgave i Urbant landbruk EN, NO 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-MILJØ Masteroppgave EN, NO 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-MATH Masteroppgave 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-IØ Masteroppgave 60