Course code BUS312

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
THT281 Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger EN 5
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. 2017: Statistiske metoder i genetikk EN, NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FYS235 Elektronikk NO 5
TEL100 Elektronisk Prototyping NO 5
FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen NO 5
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
TEL250 Introduksjon til robotteknikk og automasjon EN, NO 5
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN, NO 5
STAT200 Regresjon EN 5
THT100 Kommunalteknikk NO 5
EIE307 Kvantitative metoder NO 5
FYS385 Prosjekt i biologisk fysikk EN, NO 5
EIE280 Land rights NO 5
HET320 Etologi hos hund og katt II NO 5
HFE212 Ernæring av hund og katt NO 5
HET402 Effekter av pre- og postnatale erfaringer på atferdsutvikling EN 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5
AOS120 Markedsføring NO 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-402 Fôrprosessering og ernæring - alternative og konvensjonelle råvarer EN 5
PAE301 Agroecology: Working with the complexity of farming systems EN 5
PHD5-IKBM Fritt emne: 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJB311 Protein NMR EN, NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS320 Plan- og bygningsrett NO 5
JUS220 Miljøforvaltningsrett NO 5
NATF302 Norsk naturforvaltning NO 5
JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett NO 5
JUS110 Innføring i eiendomsjus NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem NO 5
JORD231 Gjødslingsplanlegging NO 5
JORD212 Jordanalyse NO 5
JORD160 Introduksjon om jord NO 5
JORD101 Jordlære NO 5
INN410 Intellectual Property Rights (IPR) and Innovation EN 5
NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og vilt EN 5
NATF301 Praktisk naturforvaltning NO 5
INN210 Nyskaping NO 5
LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori NO 5