Course code BUS312

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
TBA210 Husbyggingsteknikk II NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
TBM250 Elementmetoden NO 10
TBM200 Materiallære NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN, NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270 Byggesak og prosjektadministrasjon NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN, NO 10
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
THT272 Renseteknologi for vann og avløp- internasjonalt: grunnkurs EN 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
STAT360 Teoretisk statistikk II EN, NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN, NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
SKS300 Skogøkologi NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs NO 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
VU-AKUD150 Akutt- og intensivkurs for dyrepleiere NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL210 Virveldyr NO 10
VU-VET310 Veterinæren og det moderne storfehold - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer NO 10
VU-STAT100 Statistikk NO 10
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-MVI390 Kvalitet på ferskmelk NO 10
VU-MVI387 Moderne melkeforedling NO 10
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
THT291 Avfallsteknologi NO 10
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 10
VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 10
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 10
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi NO 10