Course code BUS312

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
MATH001 Forkurs i matematikk NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
TEST101 Test digital eksamen NO 0
SPE-PHD-IKBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IKBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IKBM Spesialpensum: 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH111 NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PHD-START Startseminar 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
PHD-SLUTT Sluttseminar 0
PHD-MIDTVEIS Midtveisevaluering 0
NOVA-300 NOVA Master course 0
VETFORS361-2 Seminar 2 1
VETFORS361-1 Seminar 1 1
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1
VETFORS361-3 Seminar 3 1
VETFORS361-4 Seminar 4 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN, NO 1
PHDARTIKKEL Artikler NO 1.5
VET318 Sykdomskontroll NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
21FRIE-VETBI Populærvitenskapelig formidling i Norsk veterinærtidsskrift og for Norsk Kennel Klub 1.5
VET430 Poster NO 1.5
VET430 Poster NO 1.5
VET431 Presentasjon i nasjonalt forum NO 1.5
VET431 Presentasjon i nasjonalt forum NO 1.5
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FORN310 Bioenergi NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
KJB200 Biokjemi NO 10
JORD310 Globale og lokale forurensninger EN, NO 10
JUS310 Eierådighet og rettigheter i fast eiendom NO 10
JORD210 Jord: klassifikasjon, prosessmodellering og bruk av GIS EN 10
KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi NO 10
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
INN331 Enternship NO 10
JORD200 Jord, vegetasjon og landskap EN 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
INN200 Økonomistyring NO 10
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10