Course code BUS312

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN, NO 10
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre EN, NO 5
TBA210 Husbyggingsteknikk II NO 10
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. 2017: Statistiske metoder i genetikk EN, NO 5
STAT360 Teoretisk statistikk II EN, NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN, NO 10
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN, NO 5
STAT200 Regresjon EN 5
STAT100 Statistikk NO 10
SPE-PHD-IKBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IKBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-IKBM Spesialpensum: 0
SKS300 Skogøkologi NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 10
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
RØP320 Skogbiometri NO 5
REIS300 Naturbasert reiseliv NO 10
REIS210 Naturveiledning NO 5
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv NO 10
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk/yrkesdidaktikk i naturbruk EN, NO 20
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0