Course code BUS310

BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-ØA,
Emnets innhold:
Kurset har to hovedtemaer: Prestasjonsmåling og strategiimplementering med hovedvekt på balansert målstyring. Teorien vil bli supplert med både skriftlige og muntlige casedrøftinger basert på grupper.
Læringsutbytte:
Kursets målsetting er å øve opp studentenes kompetanse innenfor strategiimplementering og prestasjonsmåling.
Læringsaktiviteter:
Kurset består av: 1. Forelesninger. 2. Arbeid med case i grupper.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
K.G. Hoff og P.A. Holving, Balansert målstyring, Universitetsforlaget 2002 eller nyere utgave dersom allerede til salgs. Utvalgte artikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS305
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på forelesninger og i grupper er obligatorisk.
Vurderingsordning:
1. Caseoppgaven (grupper) (40% av sluttkarakteren). 2. Avsluttende skriftlig eksamen (individuell) (60% av sluttkarakteren). Eksamen og caseoppgaven må bestås i samme semester. Hvis man stryker i en av delene stryker man totalt. Konteeksamen (60% av sluttkarakteren) for de som har bestått caseoppgaven, men strøket på eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester. De obligatoriske oppgavene er gyldige kun ett semester inkludert konteeksamen. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Kurset er rettet mot alle som skal ta master i økonomi og administrasjon med hovedprofil Strategi og ledelse eller Økonomistyring. Det vektlegger strategiimplementering og balansert målstyring.
Normert arbeidsmengde:
Tilsvarende 5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i januarblokka med samlinger basert på obligatorisk fremmøte. Ca. 26 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått