Course code BUS310

BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Per Aksel Holving, Dag Øivind Madsen, Kjell Gunnar Hoff
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-ØA,
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset har to hovedtemaer: Prestasjonsmåling og strategiimplementering med hovedvekt på balansert målstyring. Teorien vil bli supplert med både skriftlige og muntlige casedrøftinger basert på grupper.


Læringsutbytte:
Kursets målsetting er å øve opp studentenes kompetanse innenfor strategiimplementering og prestasjonsmåling.
Læringsaktiviteter:
Kurset består av: 1. Forelesninger. 2. Arbeid med case i grupper..
Læringsstøtte:
-
Pensum:
K.G. Hoff og P.A. Holving, Balansert målstyring, Universitetsforlaget 2002. Utvalgte artikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS305
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på forelesninger og i grupper er obligatorisk.
Vurderingsordning:
1. Caseinnleveringer (grupper). 2. Avsluttende skriftlig eksamen (individuell).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Kurset er siktet inn mot alle som skal ta master i økonomi og administrasjon med hovedprofil Strategi og ledelse eller Økonomistyring. Det vektlegger strategiimplementering og balansert målstyring.
Normert arbeidsmengde:
Tilsvarende 5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i januarblokka med samlinger basert på obligatorisk fremmøte. Ca. 26 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått