Course code BUS305

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i stigende rekkefølge Studiepoeng
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering EN 5
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring NO 10
BUS315 Foretaksfinans og verdsetting NO 10
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring NO 5
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse EN 10
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter EN, NO 10
BUS326 Anvendt finansiell økonometri EN 5
BUS327 Finansielle kriser: Historie og teori EN 5
BUS328 Bærekraftige finansielle investeringer EN 5
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
BUS334 Internship for økonomi og administrasjon NO 10
BUS335 Selskapsstrategi - Allianser, fusjoner og oppkjøp EN 10
BUS340 Supply Chain Management EN, NO 10
BUS350 Introduksjon til data analytics EN 5
BUS360 Taxes, Inequality, and Sustainability I EN 5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering NO 10
DAT121 Datavitenskap innføringsemne EN 5
DAT200 Anvendt maskinlæring EN 10
DAT300 Anvendt dyplæring EN 10
DAT310 Moderne multivariate metoder NO 5
DAT320 Analyse av sekvensielle data og tidsseriedata EN 10
DAT390 Seminar i datavitenskap EN 10
DYR201 Atferd og stell NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
DYR203 Anatomi og fysiologi NO 10
DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære NO 10
DYR205 Intern klinisk praksis NO 20
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
DYR207 Ekstern klinisk praksis NO 35
DYR208 Profesjonsetikk NO 2
DYR209 Bacheloroppgave NO 15
DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving NO 5
DYR211 Avsluttende klinisk praksis NO 16.5
DYR214 Laboratoriediagnostikk NO 5
ECN100 Hva er samfunnsøkonomi? NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom NO 5
ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer NO 5
ECN122 Makroøkonomi I - Virkemidler for økonomisk vekst, velferd og krisehåndtering NO 5
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi NO 5
ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft NO 5
ECN201 Econometrics EN 10
ECN204 Introduksjon til atferdsøkonomi NO 5
ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd NO 10
ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt NO 10
ECN222 Makroøkonomi II - Modeller og politikk EN, NO 10
ECN230 Internasjonal økonomi EN 10