Course code BUS305

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
VET350B Husdyrpraksis NO 0
VET350 Husdyrets grunnleggende behov og miljø NO 4
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2 NO 4.5
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET336 Spesiell patologi, innledende klinikk og dyrevelferd NO 27
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 11.5
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 31.5
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 36.5
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 36.5
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 36.5
VET327 Dyrevelferd NO 5
VET326 Prosjektoppgave 40
VET325 Fordypningsoppgave NO 20
VET324 Fordypningsoppgave NO 15
VET322 Smittevern NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET319 Offentlig veterinærmedisin NO 4.5
VET316 Produksjonsdyrmedisin NO 17
VET315 Smådyr- og hestemedisin NO 17.5
VET314 Spesiell patologi NO 16.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
VET309 Mattrygghet NO 19.5
VET308 Farmakologi og toksikologi NO 15
VET307 Infeksjonslære NO 24
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
VANN301 Tiltak mot forurensning av vannforekomster NO 5
VANN300 Vannforurensning EN, NO 10
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
VANN210 Ferskvannsøkologi NO 10
VANN200 Hydrologi NO 10
TRE300 Treteknologi NO 15
TRE210 Trelastindustri NO 10
TRE200 Treteknologi I NO 5
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk NO 10
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring NO 10
TMPP350 Energi og prosessteknikk hovedkurs NO 15
TMPP251 Energi og prosessteknikk NO 5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
TMPA210 Presisjonslandbruk og sensorteknologi NO 5
TMP320 Maskin- og produktutvikling NO 15
TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk NO 10
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
TMP160 Teknisk design NO 5
TMP100 Maskin og prosessteknikk NO 5
TIP300 Konsept og produktrealisering NO 15
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10