Course code BUS305

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
HFX256 Småfe: avl, ernæring og etologi EN, NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland EN 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5
HFA303 Biologiske konsekvenser av husdyravl EN, NO 5
HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom NO 5
HET203 Dyrevelferd NO 5
HET201 Husdyretologi NO 5
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon EN, NO 5
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt NO 5
JUS220 Miljøforvaltningsrett NO 5
INN358 Maskinlæring med diskrete hendelsesstrømdata EN 5
JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett NO 5
JUS110 Innføring i eiendomsjus NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem NO 5
JORD231 Gjødslingsplanlegging NO 5
JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyser EN, NO 5
JORD212 Jordanalyse NO 5
JORD160 Introduksjon om jord NO 5
JORD101 Jordlære NO 5
INN353 Modellering og kontroll av forretningsprosesser EN 5
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon NO 5
INN352 Utvikling og implementering av informasjonssystemer EN 5
INN351 Virksomhetsarkitektur for digitalisering EN 5
INN345 Mentoring i praksis NO 5
INN310 Industrielle rettigheter EN 5
INN301 Nyskaping NO 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN265 Analyse av forretningsprosesser EN 5
INN200 Økonomistyring NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
IND300 Eksperter i team NO 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5
AOS120 Markedsføring EN 5
EDS378 Statsbygging, sikkerhet og utvikling i sårbare og konfliktutsatte stater. Case: Afghanistan EN 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs NO 5
THT100 Kommunalteknikk NO 5
TEL100 Elektronisk prototyping NO 5