Course code BUS280

BUS280 Privat- og næringsforsikringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Medvirkende: Roger Loen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet har to hoveddeler. Private forsikringer og næringslivsrelaterte forsikringer. Disse to hovedemnene er igjen delt inn i to områder: Interesseforsikringer og personforsikringer. I tillegg vil ulike former for ansvarsforsikringer for næringslivet bli gjennomgått. De ulike former for kollektive pensjonsordninger i offentlig og privat sektor er og et sentralt tema. Her blir forskjellene mellom innskuddspensjon, hybridpensjon og ytelsespensjon nøye gjennomgått.

Risk management-prosessen i forbindelse med forsikring som risikoavlastning for næringslivet er og en viktig del.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har kunnskap om

  • Grunnleggende prinsipper for prising av forsikring med hensyn til risiko og risikoovertagelseEnkel forsikringsrådgivning for private

Ferdighet:

Studenten kan utføre

  • Elementær risikovurdering, forsikringshåndtering og anbudsinnhenting for mindre og mellomstore bedrifter

Generell kompetanse:

Studenten

  • Forstår forskjellene mellom de ulike kollektive pensjonsordningene innen privat sektor, og offentlige tjenestepensjonsordninger
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Det er utarbeidet et eget kompendium for emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer besvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
36 timer forelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått