Course code BUS280

BUS280 Privat- og næringsforsikringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Roger Loen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet har to hoveddeler. Private forsikringer og næringslivsrelaterte forsikringer. Disse to hovedemnene er igjen delt inn i to områder: Interesseforsikringer og personforsikringer. I tillegg vil ulike former for ansvarsforsikringer for næringslivet bli gjennomgått. De ulike former for kollektive pensjonsordninger i offentlig og privat sektor er og et sentralt tema. Her blir forskjellene mellom innskuddspensjon, hybridpensjon og ytelsespensjon nøye gjennomgått.

Risk management-prosessen i forbindelse med forsikring som risikoavlastning for næringslivet er og en viktig del.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har kunnskap om

  • Grunnleggende prinsipper for prising av forsikring med hensyn til risiko og risikoovertagelseEnkel forsikringsrådgivning for private

Ferdighet:

Studenten kan utføre

  • Elementær risikovurdering, forsikringshåndtering og anbudsinnhenting for mindre og mellomstore bedrifter

Generell kompetanse:

Studenten

  • Forstår forskjellene mellom de ulike kollektive pensjonsordningene innen privat sektor, og offentlige tjenestepensjonsordninger
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Det er utarbeidet et eget kompendium for emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

En innleveringsoppgave som teller 40 % av samlet karakter. Skriftlig eksamen (3 timer), som teller 60 % av samlet karakter. Både oppgaven og eksamen, må bestås for å få bestått.

Emnet har langsgående vurdering, og man kan derfor kun melde seg opp til eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. 

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer besvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 30 timer forelesninger
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått