Course code BUS280

BUS280 Privat- og næringsforsikringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Roger Loen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset har to hoveddeler. Private forsikringer og næringslivsrelaterte forsikringer. Disse to hovedemnene er igjen delt inn i to områder interesseforsikringer og personforsikringer. I tillegg vil ulike former for ansvarsforsikringer for næringslivet bli gjennomgått. De ulike former for pensjonsordninger er og et sentralt tema.

Risk management prosessen i forbindelse med forsikring som riskoavlastning for næringslivet er og en viktig del.

Læringsutbytte:

Forstå og kunne grunnleggende prinsipper for hvordan forsikring er priset med hensyn til risiko og risikoovertakelse. Studenten bør kunne foreta enkel forsikringsrådgivning for private. Studenten bør videre kunne foreta enkel risikovurdering, forsikringshåndtering og anbudsinnhenting for mindre og mellomstore bedrifter.

Studenten bør kunne søke jobber innen forsikringsvirksomhet og kunne håndtere et forsikringsprogram for mindre og mellomstore bedrifter.

Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Det er utarbeidet et eget kompendium for kurset som er i to deler.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Innleveringsoppgave som teller 40 % av samlet karakter. Skriftlig eksamen (3 timer), som teller 60 % av samlet karakter. 
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer besvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 30 timer forelesninger
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått