Course code BUS272

BUS272 Verdiskapende idéutvikling - Lean Startup

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Elin Kubberød
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk.
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2016H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hovedelementene i emnet er bygget rundt:
  • Hva er en forretningside og hvordan bygge en forretningsmodell.
  • Betydningen av læring om kunden i realisering av en forretningside.
  • Økonomien i en forretningside og oppstartprosjekter
Læringsutbytte:
Kurset har som mål å gi studentene grunnleggende innsikt i hvordan utvikle en forretningsidé slik at den kan skape verdi for en kunde i et relevant marked. Kursdeltakerne vil få en teoretisk og praktisk innføring i forretningsmodell, Lean Start-up, kundeinnsiktsmetoder, økonomiske forutsetninger og kalkyler i tidlig fase innovasjonsprosjekter. Kurset fokuserer rundt verktøy og teknikker for å teste ut en ide for et marked og vil samtidig gi en lett innføring i økonomi, markedsføring og strategi.
Læringsaktiviteter:
Læringen skjer gjennom forelesninger, workshop under veiledning, muntlige gruppeoppgaver og selvstendig arbeid på et valgt forretningsidé. Studentene skal i starten av kurset etablere grupper som skal utvikle reelle forretningsideer. Arbeidet ender opp i en forretningsmodell. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Foreligger ved semesterstart
Obligatorisk aktivitet:
2 obligatoriske oppgaver 
Vurderingsordning:
Semesteroppgave: Forretningsmodell (50 %). Muntlig eksamen (50 %). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Ekstern sensor er med på muntlig eksamen og med på å sette karakter på forretningsmodellene.
Merknader:
-Kurset er anbefalt forkunnskap for IND220 Innovasjonsbedrift
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS271 - 5 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer. Veiledningstimer og workshop: 20 timer. 
Eksamensdetaljer: :