Course code BUS233

BUS233 Informasjonssystemer for virksomhetsledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2014V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
I kurset vil vi fokusere på hvordan ledelsesinformasjonssystemer kan implementeres og brukes for å øke effektiviteten i organisasjoner. I løpet av kurset vil vi diskutere ulike typer MIS. Vi legger spesielt vekt på hoveddelene som består av mennesker, teknologi, data og informasjon (beslutnings støtte). I kurset gjennomgås de ulike fasene og aktivitetene i implementeringsprosessen fra ide til systemet er tatt i bruk som intendert. Videre vil vi presentere teorier for forbedring av forretningsprosesser, der vi fokuserer på de mulighetene implementering av et MIS gir for utforming av nye og forbedrede prosesser. Et vesentlig element i kurset er å gi deltakerne en praktisk erfaring med å planlegge implementeringen av et ledelsesinformasjonssystem.
Læringsutbytte:
Formålet med kurset er å øke forståelsen for hvordan informasjonssystemer for virksomhetsledelse (Management Information Systems - MIS) kan bidra til effektivisering av forretnings og ledelsesprosesser. Implementeringen av et MIS kan være den viktigste utfordringen lederne har møtt med hensyn på å øke organisasjonens effektivitet. Noen systemer gir betydelige fordeler mens andre regnes som totale fiaskoer. Derfor er det behov for å øke forståelsen for muligheter og trusler i forbindelse med implementering og bruk av slike komplekse systemer.
Læringsaktiviteter:
De to første ukene vil det være undervisning fra 9 til ca. 14 hver dag. I denne perioden vil det være vekselvis plenumsundervisning, øvelser og øvelsesgjennomgang.
Læringsstøtte:
Alle øvelsene erbasert på gruppearbeid og etterhverøvelse blirdet en felles gjennomgang i plenum. I løpet av felles gjennomgang vil 1- 3 grupperbli trukket ut til å presentere sine løsningsforslag.
Pensum:
Utvalgte deler av Information Systems Today: Managing in the Digital World, Valacich og Schneider ...
Forutsatte forkunnskaper:
BUS133 - Excel for økonomer.
Obligatorisk aktivitet:
Detaljer om obligatoriske aktiviteter vil bli lagt ut på Fronter
Vurderingsordning:
En skriftlig gruppebasert kursrapport (50%) som gruppen også skal presentere muntlig (10%), samt en avsluttende individuell flervalgseksamen (40%)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
***
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :