Course code BUS218

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem NO 5
JUS220 Miljøforvaltningsrett NO 5
JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett NO 5
JUS110 Innføring i eiendomsjus NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JORD231 Gjødslingsplanlegging NO 5
JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyser EN, NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
LAA110 IMPULS NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
JORD160 Introduksjon om jord NO 5
JORD212 Jordanalyse NO 5
AOS120 Markedsføring EN 5
JORD101 Jordlære NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
GLA301 Introduction to Landscape Architecture for Global Sustainability EN 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk EN 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
FYS236 Elektrodynamikk EN 5
FYS235 Elektronikk NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS110 Statikk NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
FMI330 Effekter og biomarkørmetoder i toksikologi EN 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5