Course code BUS218

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
STAT351 Statistisk teori EN 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
STAT100 Statistikk NO 10
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
GMPE240 Parameterestimering NO 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
HFE314 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
GMGI350 Digital kartografi NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
FHV313 Mennesket og miljø NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FHV371 Utveksling i folkehelsefag EN 10
TBM200 Materialteknologi NO 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
TBM250 Elementmetoden NO 10
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter NO 10
TEL200 Introduksjon til robotikk EN, NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10