Course code BUS218

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
STAT200 Regresjon EN 5
THT312 Vannforvaltning i kaldere klima EN 5
SKOG305 Utvalgsbasert skogkartlegging NO 5
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
THT291 Avfallsteknologi NO 5
THT320 Miljøanalyser EN, NO 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
TRE200 Treteknologi I NO 5
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-KLI301 Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
VU-KLI201 Innføringskurs i klimagasser fra landbruket NO 5
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET327 Dyrevelferd NO 5
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
VANN301 Vannforurensning II NO 5
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
TMPP251 Energi og prosessteknikk NO 5
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering EN 5
TMPA210 Presisjonslandbruk og sensorteknologi NO 5
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
TMP160 Teknisk design NO 5
TMP100 Maskin og prosessteknikk NO 5
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne NO 5
TIP100 Industriell innovasjon og teknologi NO 5
TIN301 Idéutvikling og idéverifisering NO 5
TIN300 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering) EN, NO 5
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 2 NO 5
TIN100 Digital produksjon og designteknologi 1 NO 5
THT384 Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning EN 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
MAST302 Planlegging av masteroppgaven - landskapsarkitektur EN, NO 5
MVI280 Enhetsoperasjoner og prosessteknologi NO 5
MVI394 Molekylær ernæring EN, NO 5
MVI393 Kjemisk mattrygghet EN, NO 5
MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi EN, NO 5
MVI387 Ingredienser fra melk EN, NO 5
MVI386 Meieriteknologi øvingskurs EN, NO 5