Course code BUS217

BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Karl Jakob Enger
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-ØA
Emnets innhold:
- Ha god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningspliktige plikter
- Ha god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
- Kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder risikoregelverket og hvitvaskingsregelverket
- Kjenner styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
- Kjenner det mest sentrale virksomhetsrutinene - Kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll. - Kjenner krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer.
- Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov 
Læringsutbytte:
Opparbeide oversikt over de formelle regler som regulerer regnskapsførerens hverdag gjennom kravene som stilles i lov, forskrift og rettslig standard til en autorisert regnskapsfører sin yrkesutøvelse. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsing. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:
God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave 2015. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder. 
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100, BUS110, BUS160, BUS210-Grunnleggende bedriftsøkonomi -Grunnleggende finansregnskap -Grunnleggende skatterett
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen og kursopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått