Course code BUS217

BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Karl Jakob Enger
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
- Ha god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningspliktige plikter
- Ha god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
- Kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder risikoregelverket og hvitvaskingsregelverket
- Kjenner styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
- Kjenner det mest sentrale virksomhetsrutinene - Kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll. - Kjenner krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer.
- Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov 
Læringsutbytte:
Opparbeide oversikt over de formelle regler som regulerer regnskapsførerens hverdag gjennom kravene som stilles i lov, forskrift og rettslig standard til en autorisert regnskapsfører sin yrkesutøvelse. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsing. 
Læringsstøtte:
-
Pensum:
God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave 2015. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder. 
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100, BUS110, BUS160, BUS210-Grunnleggende bedriftsøkonomi -Grunnleggende finansregnskap -Grunnleggende skatterett
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen og kursopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått