Detaljer om emnet BUS217

BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Karl Jakob Enger
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -B-ØA
Emnets innhold:
- Ha god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningspliktige plikter - Ha god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk - Kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder risikoregelverket og hvitvaskingsregelverket - Kjenner styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet - Kjenner det mest sentrale virksomhetsrutinene - Kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll. - Kjenner krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer. - Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov
Læringsutbytte:
Opparbeide oversikt over de formelle prosedyrer som gjelder for årsregnskap og årsberetning og har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger,
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 2 utgave 2011. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100, BUS110, BUS210, BUS220 -Grunnleggende bedriftsøkonomi -Grunnleggende finansregnskap -Grunnleggende skatterett
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen og kursopplegget
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått