Course code BUS216F

BUS216F Årsregnskap - spesielle regnskapsemner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Asbjørn Olav Pedersen, Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2021-2022
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: Studenter med studierett "Digitale enkeltemner".
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Konsernregnskap. Egenkapitalmetoden for investering i tilknyttet selskap. Årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Utviklingstrekk i norsk regnskapsutvikling. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • kan avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering
 • kjenner til regelverket for noter og årsberetning
 • kan utarbeide konsernregnskap
 • kan utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter 
 • det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i nye økonomiske trender for regnskap
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • kan diskutere faglige problemstillinger i forhold til praktiske case
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
Læringsaktiviteter:

All undervisning vil skje i Zoom. Forelesninger og caseløsning. Det vil bli lagt opp til øvingsoppgaver mellom hver forelesning.

Alt blir lagt ut som opptak på en læringsplattform (Canvas). Dersom du ikke kan følge Zoom-forelesningene direkte kan du se dem i etterkant

Læringsstøtte:
-
Pensum:
Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli: "Årsregnskapet i teori og praksis 2019" (siste utgave). Gyldendal Akademisk Forlag. Pensum er kapittel 2,3,8,10,11,20,40,44
Forutsatte forkunnskaper:
BUS110 Finansregnskapet eller tilsvarende emne. Emnet forutsetter god regnskapsforståelse.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS215 Årsregnskap eller tilsvarende emne.
Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (3,5 timer), som teller 100 %.

Eksamen er fredag 17. juni, klokka 9.00 – 12.30.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

Ingen kursavgift, kun semesteravgift på kr 470. Mer informasjon om semesteravgift kommer seinere.

Du skal ikke å betale semesteravgift til flere institusjoner i samme semester. Har du betalt semesteravgift for våren 2022 til en annen utdanningsinstitusjon, kan du laste opp kvitteringen på betalt avgift når du melder deg på et av våre emner.

Løpende påmelding, "førstemann til mølla".

Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse.Ferdig utfylt realkompetansesøknad med vedlagt dokumentasjon må lastes opp ved påmelding. For nærmere informasjon, se Generell studiekompetanse/realkompetanse | NMBU

BUS216F kan velges av studenter som har studieretten "Digitale økonomiemner" (EE-DIGØK) og studenter med opptak til årsenheten i Bærekraftig økonomi og ledelse. Studenter med annen studierett ved NMBU kan melde seg til emnekoden BUS216.

Overlapp:
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot BUS216.
Undervisningstid:
26 timer. Undervisningsdager er: 30/5, 1/6, 2/6, 3/6, 7/6 og 13/6. Klokka 12.15 til 16 alle dager.
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått