Course code BUS204

BUS204 Introduksjon til atferdsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal gi en introduksjon til atferdsøkonomi og vil dekke sentrale temaer som begrenset rasjonalitet, begrenset viljestyrke og sosiale preferanser. Det vil brukes eksempler på atferd fra finans, strategi, entreprenørskap, miljø, energi, utvikling, markedsføring, og forbrukerpolitikk.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap om hvordan begrenset rasjonalitet, begrenset viljestyrke og sosiale preferanser påvirker folks atferd på en rekke områder innen økonomien. Etter emnet, bør studentene være kjent med noen av de viktigste begrepene innen atferdsøkonomi, ha forståelse for hvordan psykologi ofte påvirker økonomiske beslutninger, og ha lært seg til å gjenkjenne noen av de vanligste atferdsøkonomiske mekanismene i ulike deler av økonomien.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppearbeid
Pensum:
Vil bli oppgitt ved kursstart
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110, eller tilsvarende innføringsemne i mikroøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppgave. Gyldig kun dette året og påfølgende konteeksamen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer som teller 100 % av samlet karakter
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått