Detaljer om emnet BUS200

BUS200 Anvendt foretaksøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Tom Erik Sønsteng Henriksen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Innføring i regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper. Lære om finansregnskapet og hvordan det kan analyseres for å gi et best mulig bilde av virksomheten og hvordan det kan benyttes for å sette økonomiske mål, utarbeide budsjetter og planer for en fremtidig periode. Innføring i utfordringer ved regnskapsføring og budsjettering i landbruket. Innføring i bedriftsøkonomiske beslutninger knyttet til investeringer og finansiering.
Læringsutbytte:
Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om finansregnskapet og hvordan det kan analyseres for å gi et best mulig bilde av virksomheten og hvordan det kan benyttes for å sette økonomiske mål, utarbeide budsjetter og planer for en fremtidig periode. I tillegg vil kurset gi innsikt i bedriftsøkonomiske beslutninger knyttet til investeringer og finansiering. Kurset vil også se på enkelte utfordringer ved regnskapsføring og budsjettering i landbruket.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Bestemmes senere.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. Det gis tre deleksamener i løpet av semesteret som må besvares. Disse teller 30 %. En avsluttende eksamen som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3 timer. Slutteksamen teller 70 %. Den endelige karakteren vil representere et veiet gjennomsnitt av alle eksamenene. Karakteren for deleksamener er kun gyldig det semesteret deleksamenene er avlagt og ved påfølgende konteeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Dette emnet er et emne for de ikke-økonomiske fagretningene ved NMBU. Emner overlapper med emnene BUS110 og INN200.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS110: 5 studiepoeng.  INN200: 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått