Course code BUS200

BUS200 Anvendt foretaksøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
-
Læringsutbytte:
Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om finansregnskapet og hvordan det kan analyseres for å gi et best mulig bilde av virksomheten og hvordan det kan benyttes for å sette øknomiske mål, utarbeide budsjetter og planer for en fremtidig periode. I tillegg vil kurset gi innsikt i bedriftsøkonomiske beslutninger knyttet til investeringer og finansiering. Kurset vil også se på enkelte utfordringer ved regnskapsføring og budsjettering i landbruket.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Bestemmes senere.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. Det gis deleksamener i løpet av semesteret som må besvares. Disse teller 30 %. En avsluttende eksamen som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3 timer. Slutteksamen teller 70 %. Den endelige karakteren vil representere et veiet gjennomsnitt av alle eksamenene. Deleksamener og slutteksamen må tas i samme semester
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Dette emnet er et emne for de ikke-økonomiske fagretningene ved NMBU. Emner overlapper med emnene BUS110 og INN200.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS110: 5 studiepoeng.  INN200: 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått