Course code BUS200

BUS200 Anvendt foretaksøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Kjell Gunnar Hoff
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Læringsutbytte:
Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om finansregnskapet og hvordan det kan analyseres for å gi et best mulig bilde av virksomheten og hvordan det kan benyttes for å sette øknomiske mål, utarbeide budsjetter og planer for en fremtidig periode. I tillegg vil kurset gi innsikt i bedriftsøkonomiske beslutninger knyttet til investeringer og outsourcing. Kurset vil også se på enkelte utfordringer ved regnskapsføring og budsjettering i landbruket.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Bestemmes senere.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100
Vurderingsordning:

Obl. aktivitet

Skriftlig eksamen. Det gis oppgaver i løpet av semesteret som må besvares. Disse teller 30 %. En avsluttende eksamen som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3 timer. Slutteksamen teller 70 %. Den endelige karakteren vil representere et veiet gjennomsnitt av de to eksamenene. Deleksamen og slutteksamen må tas i samme semester

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Dette emnet er et emne for de ikke-økonomiske fagretningene ved UMB. Emner overlapper med emnene BUS110, BUS210 og INN200.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS110: 3 studiepoeng BUS210: 2 studiepoeng INN200: 5 studiepoeng
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått