Course code BUS112

BUS112 Elektronisk regnskapsføring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: Studenter som har valgt profileringen regnskapsfører i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (B-ØA) vil bli prioritert.
Emnets innhold:
Emnet bygges opp gjennom en helt konkret, praktisk tilnærming der man bygger opp en kontoplan, posterer ulike bilag, aggregerer og gjennomfører en årsavslutning.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal studentene skaffe seg kompetanse innen det å føre og avslutte et næringsregnskap for selvstendig næringsdrivende med utgangspunkt i programvaren "Duett". Studentene skal gjennom en praktisk tilnærming og innføring i selve programvaren, utvikle forståelse for hvordan et regnskap er bygd opp, hvordan regnskapet kan evalueres, skatteberegning m.v.
Læringsaktiviteter:
Emnet kombinerer forelesninger med bruk av programvaren "Duett", samt øvinger i kollokviegrupper.
Læringsstøtte:
Regnskapsprogrammet "Duett" fra Daldata AS.
Pensum:
Informasjon om pensum gis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om bedriftsøkonomi (BUS100) og regnskap (BUS110) er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Individuell avsluttende 3,5 timers eksamen (teller 100 %) med bruk av PC og programvaren "Duett". Programleverandøren spesifiserer nærmere hjelpemidlene ved kursstart.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. Besvarelsene kan bli vurdert av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS111 - 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ca. 35 timer forelesninger og øvinger i auditoriet. Ca. 20 timer øvinger i kollokviegrupper.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått