Course code BUS112

BUS112 Elektronisk regnskapsføring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Sverre Mære
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
37
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-ØA. Studenter som har valgt profileringen regnskapsfører i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (B-ØA) vil bli prioritert.
Emnets innhold:
Emnet bygges opp gjennom en helt konkret, praktisk tilnærming der man bygger opp en kontoplan, posterer ulike bilag, aggregerer og gjennomfører en årsavslutning.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal studentene skaffe seg kompetanse innen det å føre og avslutte et næringsregnskap for selvstendig næringsdrivende med utgangspunkt i programvaren "Duett" eller "Agro Økonomi". Studentene skal gjennom en praktisk tilnærming og innføring i selve programvaren, utvikle forståelse for hvordan et regnskap er bygd opp, hvordan regnskapet kan evalueres, skatteberegning m.v.
Læringsaktiviteter:
Emnet kombinerer forelesninger med bruk av programvaren "Duett" eller "Agro Økonomi" samt øvinger i kollokviegrupper.
Læringsstøtte:
Regnskapsprogrammet "Duett" fra Daldata AS eller "Agro Økonomi" fra Agrodata.
Pensum:
Informasjon om pensum gis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om bedriftsøkonomi (BUS100) og regnskap (BUS110) er en fordel.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS110 eller tilsvarende kunnskaper.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Individuell avsluttende eksamen (3,5 timer) med bruk av PC og programvaren "Duett" eller "Agro Økonomi" Programleverandøren spesifiserer nærmere hjelpemidlene ved kursstart.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. Besvarelsene kan bli vurdert av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS111 - 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ca. 35 timer forelesninger og øvinger i auditoriet. Ca. 20 timer øvinger i kollokviegrupper.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått