Course code BUS112

BUS112 Elektronisk regnskapsføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Sverre Mære
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
37
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-ØA. Studenter som har valgt profileringen regnskapsfører i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (B-ØA) vil bli prioritert.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet bygges opp gjennom en helt konkret, praktisk tilnærming der man bygger opp en kontoplan, posterer ulike bilag, aggregerer og gjennomfører en årsavslutning.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal studentene skaffe seg kompetanse innen det å føre og avslutte et næringsregnskap for selvstendig næringsdrivende med utgangspunkt i programvaren "Duett" eller "Agro Økonomi". Studentene skal gjennom en praktisk tilnærming og innføring i selve programvaren, utvikle forståelse for hvordan et regnskap er bygd opp, hvordan regnskapet kan evalueres, skatteberegning m.v.
Læringsaktiviteter:
Emnet kombinerer forelesninger med bruk av programvaren "Duett" eller "Agro Økonomi" samt øvinger i kollokviegrupper.
Læringsstøtte:
Regnskapsprogrammet "Duett" fra Daldata AS eller "Agro Økonomi" fra Agrodata.
Pensum:
Informasjon om pensum gis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om bedriftsøkonomi (BUS100) og regnskap (BUS110) er en fordel.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS110 eller tilsvarende kunnskaper.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Individuell avsluttende eksamen (3,5 timer) med bruk av PC og programvaren "Duett" eller "Agro Økonomi" Programleverandøren spesifiserer nærmere hjelpemidlene ved kursstart.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. Besvarelsene kan bli vurdert av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS111 - 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ca. 35 timer forelesninger og øvinger i auditoriet. Ca. 20 timer øvinger i kollokviegrupper.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått