Course code BUS112

BUS112 Elektronisk regnskapsføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Harald Moskvil
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Begrenst på grunn av datakapasitet. Studenter som valgt regnskapsprofilen i B-ØA blir prioritert 35
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: 1. pri B-ØA. 2. pri B-ECON
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset legges opp slik at det skal kunne tas av studenter som ikke har økonomibakgrunn. Det vil imidlertid være en fordel å ha tatt et innføringskurs i bedriftsøkonomi og eksternregnskap. For studenter som skal gå videre: Kurset bør tas før kursene BUS210 og BUS220. Kurset bygges opp gjennom en helt konkret, praktisk tilnærming der man bygger opp en kontoplan, posterer ulike bilag, aggregerer og gjennomfører en årsavslutning.
Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal studentene skaffe seg kompetanse innen det å føre og avslutte et næringsregnskap for selvstendig næringsdrivende med utgangspunkt i programvaren \"Duett\" eller \"Agro Økonomi\". Studentene skal gjennom en praktisk tilnærming og innføring i selve programvaren, utvikle forståelse for hvordan et regnskap er bygd opp, hvordan regnskapet kan evalueres, skatteberegning m.v.
Læringsaktiviteter:
Emnet kombinerer forelesninger med bruk av programvaren "Duett" eller "Agro Økonomi" samt øvinger i kollokviegrupper.
Læringsstøtte:
Regnskapsprogrammet \"Duett\" fra Daldata AS eller\"Agro Økonomi\" fra Agrodata.
Pensum:
Informasjon om pensum gis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Noe kunnskap om regnskap er en fordel. (BUS110)
Anbefalte forkunnskaper:
BUS110 eller tilsvarende kunnskaper.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Individuell avsluttende eksamen med bruk av PC og programvaren \"Duett\" eller \"Agro Økonomi\" Programleverandøren spesifiserer nærmere hjelpemidlene ved kursstart.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser. Besvarelsene kan bli vurdert av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Kurset legges opp slik at det skal kunne tas av studenter som ikke har økonomibakgrunn. Det vil imidlertid være en fordel å ha tatt et innføringskurs i bedriftsøkonomi og eksternregnskap. For studenter som skal gå videre: Kurset bør tas før kursene BUS210 og BUS220. Kurset bygges opp gjennom en helt konkret, praktisk tilnærming der man bygger opp en kontoplan, posterer ulike bilag, aggregerer og gjennomfører en årsavslutning.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS111 - 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ca. 35 timer forelesninger og øvinger i auditoriet. Ca. 20 timer øvinger i kollokviegrupper.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått