Course code BOT320

BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Christiaan van der Schoot
Medvirkende: Paivi Liisa Hannele Rinne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-BIOL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet kan utvides til 15 studiepoeng for studenter som ønsker å skrive en semesteroppgave. Disse 5 studiepoengene vil da gis som spesialpensum etter avtale med emneansvarlig.

Kurset fokuserer på utvikling av høyere planter, og adresserer fysiologiske, molekylære og cellulære prosesser. Spesiell oppmerksomhet er gitt til organisering av livsprosesser, og viktigheten av intra- og inter transport og signalering.

Læringsutbytte:
Emnet gir mulighet til å tilegne seg kompetanse og få innsikt i planters vekst og interne organisering, og hvordan de reagerer på spontane eller klimaskapte signaler. Emnet gir trening i presentasjon og diskusjon av vitenskapelige resultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, studentseminar (eventuelt), utarbeide en artikkel.
Læringsstøtte:
Tilgang til lærere utenfor forelesningstid etter konsultasjon.
Pensum:
Selected chapters/publications: (1). Taiz and Zeiger - Plant Physiology, latest edition. (2). Buchanan et al. - Biochemistry and Molecular Biology of Plants. (3) Primary Scientific Literature. Buy 1. Rest: handouts (ca. 25 primary research papers + 3--5 book chapters).
Forutsatte forkunnskaper:
BOT200 eller middel-øvre nivå plantefysiologi, plantebiologi, cellebiologi. Vær oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig hvis du bare hadde grunnkurs i plantefysiologi og cellebiologi. Du bør ha minst gjort bachelor- eller MSc-kurs med veldig gode resultater.
Anbefalte forkunnskaper:
Interesse for, og bra kunnskap om de prinsippene som ligger til grunn i plantefunksjon og organisasjon
Obligatorisk aktivitet:
Ca 30 minutters  seminar over en viktig fagartikkel
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering: 50 % muntlig prøve,  50% muntlig presentasjon.

Emnet kan utvides til 15 studiepoeng for studenter som ønsker å skrive en semesteroppgave. Disse 5 studiepoengene vil da gis som spesialpensum etter avtale med emneansvarlig.

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen og evt. foredrag og forskningsartikkel.
Merknader:

Kurset er ved grenseflaten mellom molekylære, cellulære og utviklingsbiologi hos planter. 

Emnet kan utvides til 15 studiepoeng for studenter som ønsker å skrive en semesteroppgave. Disse 5 studiepoengene vil da gis som spesialpensum etter avtale med emneansvarlig.

Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 26-30 timer. Kollokvier: 4 timer.  Muntlig presentationer 6-8 timer. Litteraturstudie og skriftlig semesteroppgave. Muntlig eksamensforberedelser.(forelesninger, ca 25 primære forskningsartikler, 3-5 bok kapitler)
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått