Course code BOT320

BOT320 Advanced Course in Plant Developmental Physiology

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Christiaan van der Schoot
Medvirkende: Paivi Liisa Hannele Rinne
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: M-BIOL, M-PV
Emnets innhold:
Kurset fokuserer på utvikling av høyere planter, og adresserer fysiologiske, molekylære og cellulære prosesser. Spesiell oppmerksomhet er gitt til organisering av livsprosesser, og viktigheten av intra- og inter transport og signalering.
Læringsutbytte:
Emnet gir mulighet til å tilegne seg kompetanse og få innsikt i planters vekst og interne organisering, og hvordan de reagerer på spontane eller klimaskapte signaler. Emnet gir trening i presentasjon og diskusjon av vitenskapelige resultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, studentseminar, utarbeide en artikkel.
Pensum:
Selected chapters/publications: (1). Taiz and Zeiger - Plant Physiology, latest edition. (2). Buchanan et al. - Biochemistry and Molecular Biology of Plants. (3) Primary Scientific Literature. Buy 1. Rest: handouts (ca. 25 primary research papers + 3--5 book chapters).
Forutsatte forkunnskaper:
BOT200 eller tilsvarende (plantefysiologi/plantebiologi)
Anbefalte forkunnskaper:
Interesse for, og kunnskap om de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn i plantefunksjon og organisasjon
Obligatorisk aktivitet:
Ca 30 minutters  seminar over en fagartikkel
Vurderingsordning:

Langsgående evaluering: 50 % muntlig prøve, 25 % oppgave og 25 % muntlig presentasjon.

15 studiepoeng: alle deler må være bestått.

Kan avtales med lærer som fritt emne: 10 studiepoeng: muntlig eksamen + semesteroppgave eller muntlig presentasjon.

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen og evt. foredrag og forskningsartikkel.
Merknader:
Kurset er ved grenseflaten mellom molekylære, cellulære og utviklingsbiologi hos planter. 
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 26-30 timer. Kollokvier: 4 timer.  Muntlig presentationer 6-8 timer. Litteraturstudie og skriftlig semesteroppgave. Muntlig eksamensforberedelser.(forelesninger, ca 25 primære forskningsartikler, 3-5 bok kapitler)
Eksamensdetaljer: :