Course code BOT320

BOT320 Advanced Course in Plant Developmental Physiology

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Christiaan van der Schoot
Medvirkende: Paivi Liisa Hannele Rinne
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: M-BIOL, M-PV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset fokuserer på utvikling av høyere planter, og adresserer fysiologiske, molekylære og cellulære prosesser. Spesiell oppmerksomhet er gitt til organisering av livsprosesser, og viktigheten av intra- og inter transport og signalering.
Læringsutbytte:
Emnet gir mulighet til å tilegne seg kompetanse og få innsikt i planters vekst og interne organisering, og hvordan de reagerer på spontane eller klimaskapte signaler. Emnet gir trening i presentasjon og diskusjon av vitenskapelige resultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, studentseminar, utarbeide en artikkel.
Pensum:
Selected chapters/publications: (1). Taiz and Zeiger - Plant Physiology, latest edition. (2). Buchanan et al. - Biochemistry and Molecular Biology of Plants. (3) Primary Scientific Literature. Buy 1. Rest: handouts (ca. 25 primary research papers + 3--5 book chapters).
Forutsatte forkunnskaper:
BOT200 eller tilsvarende (plantefysiologi/plantebiologi)
Anbefalte forkunnskaper:
Interesse for, og kunnskap om de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn i plantefunksjon og organisasjon
Obligatorisk aktivitet:
Ca 30 minutters  seminar over en fagartikkel
Vurderingsordning:

Langsgående evaluering: 50 % muntlig prøve, 25 % oppgave og 25 % muntlig presentasjon.

15 studiepoeng: alle deler må være bestått.

Kan avtales med lærer som fritt emne: 10 studiepoeng: muntlig eksamen + semesteroppgave eller muntlig presentasjon.

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen og evt. foredrag og forskningsartikkel.
Merknader:
Kurset er ved grenseflaten mellom molekylære, cellulære og utviklingsbiologi hos planter. 
Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 26-30 timer. Kollokvier: 4 timer.  Muntlig presentationer 6-8 timer. Litteraturstudie og skriftlig semesteroppgave. Muntlig eksamensforberedelser.(forelesninger, ca 25 primære forskningsartikler, 3-5 bok kapitler)
Eksamensdetaljer: :