Course code BOT320

BOT320 Advanced Course in Plant Developmental Physiology

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Christiaan van Der Schoot
Medvirkende: Paivi Liisa Hannele Rinne
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Restrictions only apply in case labclasses are reintroduced (max 6 students).

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>M-BIOL</p><p></p>
Emnets innhold:

Emnet legger vekt på vekst og organisasjon i planter, bl.a. plantefysiology and cellebiologi. Det legges særlig vekt på organiseringen i livsprosesser, herunder transport og signalprosesser. Antallsbegrensningen kan bli opphevet hvis man får tilslag på nytt vitenskapelig utstyr.

Læringsutbytte:

Emnet gir mulighet til å tilegne seg kompetanse og få innsikt i planters vekst og interne organisering, og hvordan de reagerer på spontane eller klimaskapte signaler. Emnet gir trening i presentasjon og diskusjon av vitenskapelige resultater.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, studentseminar, utarbeide en artikkel.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Selected chapters/publications: (1). Taiz and Zeiger - Plant Physiology.(2). Buchanan et al. - Biochemistry and Molecular Biology of Plants. (3). Wolpert et al. Principles of Development. (4) Primary Scientific Literature.

Buy 1. Rest: handouts.

Forutsatte forkunnskaper:

BOT200 eller tilsvarende (plantefysiologi/plantebiologi)

Anbefalte forkunnskaper:

Stor interesse i grunnleggende naturvitenskap

Obligatorisk aktivitet:

30 minutters Ptt seminar over en fagartikkel

Vurderingsordning:

Langsgående evaluering: 50 % muntlig prøve, 25 % oppgave og 25 % muntlig presentasjon.

Alle deler må være bestått.

Sensor:

Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen og evt. foredrag og forskningsartikkel.

Merknader:
Kursets innhold er i krysningen av plantefysiologi, plantecellebiologi og plantebioteknologi.
Normert arbeidsmengde:

450 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger: ca 30 timer. (20 timer. Kollokvier: 12 timer. Muligens labclasses ca 50 timer)

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått