Course code BOT320

BOT320 Advanced Course in Plant Developmental Physiology

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Christiaan van Der Schoot
Medvirkende: Paivi Liisa Hannele Rinne
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Restrictions only apply in case labclasses are reintroduced (max 6 students).

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>M-BIOL</p><p></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet legger vekt på vekst og organisasjon i planter, bl.a. plantefysiology and cellebiologi. Det legges særlig vekt på organiseringen i livsprosesser, herunder transport og signalprosesser. Antallsbegrensningen kan bli opphevet hvis man får tilslag på nytt vitenskapelig utstyr.

Læringsutbytte:

Emnet gir mulighet til å tilegne seg kompetanse og få innsikt i planters vekst og interne organisering, og hvordan de reagerer på spontane eller klimaskapte signaler. Emnet gir trening i presentasjon og diskusjon av vitenskapelige resultater.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, studentseminar, utarbeide en artikkel.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Selected chapters/publications: (1). Taiz and Zeiger - Plant Physiology.(2). Buchanan et al. - Biochemistry and Molecular Biology of Plants. (3). Wolpert et al. Principles of Development. (4) Primary Scientific Literature.

Buy 1. Rest: handouts.

Forutsatte forkunnskaper:

BOT200 eller tilsvarende (plantefysiologi/plantebiologi)

Anbefalte forkunnskaper:

Stor interesse i grunnleggende naturvitenskap

Obligatorisk aktivitet:

30 minutters Ptt seminar over en fagartikkel

Vurderingsordning:

Langsgående evaluering: 50 % muntlig prøve, 25 % oppgave og 25 % muntlig presentasjon.

Alle deler må være bestått.

Sensor:

Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen og evt. foredrag og forskningsartikkel.

Merknader:
Kursets innhold er i krysningen av plantefysiologi, plantecellebiologi og plantebioteknologi.
Normert arbeidsmengde:

450 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger: ca 30 timer. (20 timer. Kollokvier: 12 timer. Muligens labclasses ca 50 timer)

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått