Course code BOT230

BOT230 Planteøkologi og diversitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Gustaf Mikael Olsson
Medvirkende: Erik Trond Aschehoug, Camilla Lorange Lindberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Augustblokken av emnet avlyses i 2020. Emnets innhold vil derfor være noe anderledes enn tidligere år. Se Canvas for mer informasjon.

Høstparallellen er basert på obligatorisk seminaraktivitet. Her vil læreboken The Ecology of Plants bli gjennomgått, og det vil legges vekt på økologisk teori, reproduksjonsbiologi og plantediversitet. Under høstparallellen skal også den enkelte student skrive en semesteroppgave som behandler en selvvalgt problemstilling innen planteøkologiens arbeidsområde - her vil det f eks være gode muligheter til å fokusere på høyere planters diversitet og geografiske utbredelse.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Hovedmålet med emnet er å gi studentene god innsikt i høyere planters reproduksjons- og populasjonsøkologi. En del av emnet foregår i felt og et delmål er å integrere økologisk teori og feltmetodikk. Et annet delmål er å gi artskunnskap og forståelse for de prosesser som regulerer planters utbredelse og plantesamfunnenes struktur og diversitet. I forbindelse med dette skal studenten få kjennskap til hvordan planter og jordbunnsamfunn interagerer.

Ferdigheter

Studenten skal ha forståelse for økologisk teori og kunne bruke forskjellige metoder for å studere planteøkologi og plantediversitet. Studenten skal også kunne skrive faglige rapporter og presentere slike rapporter muntlig.

Generell kompetanse

Emnet skal gi en god kunnskapsbasis for videre studier innen økologi og naturforvaltning, og vil også være relevant for studenter innen andre planterelaterte fag.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer og selvstendig semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Gurevitch, Scheiner, and Fox. The ecology of plants + utvalgt annen litteratur. Tilgang til en god flora rekommanderes sterkt (f eks Johannes Lid: Norsk Flora- eller Gyldendals Store Nordiske Flora).
Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Seminarvirksomheten er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave og aktivitet på seminarene. Begge momenter må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner evalueringsopplegget, men går ikke selv gjennom studentenes arbeid.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 90 timer. Studentenes egeninnsats i form av feltarbeid, feltrapporter, lesing, skriving av semesteroppgave osv: ca. 210 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Feltundervisning og øvinger i felt: 40 timer. Forelesninger: 10 timer. Seminarer og presentasjon av resultater fra feltøvinger: ca 40 timer.
Eksamensdetaljer: :