Course code BIO422

BIO422 Nordisk forskerkurs i planteforedling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Aasmund Bjørnstad
Medvirkende: Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig. Emnet alternerer mellom Finland, Sverige, Danmark og Norge.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 4 norske studentar får delta med utgiftsdekking frå NOVA.
Undervises i periode:
Undervisningsperiode for dette nordiske PhD emnet kan variere fra år til år. Se beskrivelsen på NOVA hjemmesiden - http://www.nova-university.org
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: PhD- studentar.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaet  og undervisningsperiode for dette nordiske PhD emnet varierer fra år til år. Se beskrivelsen på NOVA hjemmesiden - http://www.nova-university.org
Læringsutbytte:

Knowledge:

- Understanding marker assisted selection and association genetics

- Understanding the principles of genomic selection and prediction

- Knowledge about the genome editing technologies Skills - Be able to design a breeding program for a specific crop species and target - Be able to identify required information in order to carry out a breeding project Competence - Be able to evaluate feasibility of breeding for a given trait - Be able to suggest critical measures to reach the goal  

Læringsaktiviteter:
Se engelsk tekst
Læringsstøtte:
Canvas e.l.
Pensum:
.
Forutsatte forkunnskaper:
.
Anbefalte forkunnskaper:
Kursets tema varier fra år til år, derfor vil også anbefalte forkunnskaper variere noe.
Obligatorisk aktivitet:
.
Vurderingsordning:
Studentens bidrag og deltagelse i diskusjoner vil bli vurdert av nordiske lærere. Innhold og posterpresentasjon blir vurdert av en gruppe internasjonale lærere. 
Sensor:
Felles gjennom nordiske lærarar på kurset og ansvarleg arrangør.
Merknader:
Emnet vil gå årlig i et av de nordiske landene. For mer informasjon se NOVA sine nettsider.
Normert arbeidsmengde:
150 timar, 5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
NB: Ei ukes kurs, 5 dagar x 9 timer = 45. Kollokvium 2-4 t pr veke på førehand.
Eksamensdetaljer: :