Course code BIO422

BIO422 Nordisk forskerkurs i planteforedling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Maksimum 4 norske studentar får delta med utgiftsdekking frå NOVA.

Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: <p>PhD- studentar.</p><p></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kompendium med originallitteratur.

Oppgitt emne for førelesing.

Deltaking i kursveka.

Læringsutbytte:

Å få forståing for bruksområde av genetikk og genomikk i forbetring av kulturplanter og i basal biologi. Å presentere førelesing på engelsk og delta i faglege diskusjonar om emna på kurset.

Læringsaktiviteter:

Studentane må førebu seg ved å (1) lese pensum og skrive individuelle korte semesteroppgåver og delta i kollekviegruppe og nettbasert nordisk forum, (2) ei 30-minutts førelesing om et gitt tema på kursplanen, (3) levere inn eit samandrag minst 6 veker før kurset, og (4) aktivt delta i diskusjonar i kurset.

Læringsstøtte:

Frontere.l.

Pensum:

Kompendium etc. tilsend etter opptak til kurset.

Forutsatte forkunnskaper:

Grunnleggande kurs i genetikk og planteforedling, helst på 300-nivå.

For å få dekt kostnader, må studenten ha kurset som en del av doktorgradsstudieplanen.

Obligatorisk aktivitet:

Deltaking i gruppearbeid, innlevering av oppgåver og samandrag.

Vurderingsordning:

Intensivt kurs i ei veke. Abstrakt og 45 minutt førelesing om eit tildelt emne. Aktiv deltaking in diskusjona. Abstrakt og førelesing teller 100%.

Sensor:

Felles gjennom nordiske lærarar på kurset og ansvarleg arrangør.

Merknader:
Kurset arrangeres i 2014 in Finland. Tema \"Genomics in Plant Breeding\". For registrering, sjekk NOVAs heimeside og kontakt ansvarleg ved UMB: asmund.bjornstad@umb.no innan 1. oktober
Normert arbeidsmengde:

150 timar, 5 studiepoeng.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

NB: Ei ukes kurs, 5 dagar x 9 timer = 45.

Kollokvium 2-4 t pr veke på førehand.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått