BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Trine Hvoslef-Eide

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:14

Frekvens:Årlig, emnet tilbys ikke januar 2024.

Forventet arbeidsmengde:Ca. 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i januar i Plantecellelaben i SKP med egen timeplan over de første to ukene.

Om dette emnet

RNA in situ hybridisering er en metode for å studere hvilke gener som er aktive i en organisme og hvor i organismen disse genene er uttrykt til enhver tid.

Emnet er bygget opp av forelesninger med teori omkring in situ hybridisering og masse praktiske øvelser gjennom hele kurset. Vi vil i løpet av de tre ukene følge en prøve gjennom hele prosessen. Studentene kan gjerne ta med sitt eget biologisk materiale til første undervisningsdag, etter avtale med lærer, slik at det er forberedt. Studentene skal levere en labjournal til slutt, med godkjent/ikke godkjent.

Dette lærer du

Studentene skal kunne høste plante- eller dyremateriale, fiksere det i fikseringsvæske, støpe det inn i voks, snitte i mikrotom, feste til objektglass, lage prober av interessante gensekvenser, hybridisere med disse probene, fremkalle og se på resultatet. Man vil her kunne se hvilke gener som er aktive til enhver tid i en utviklingsprosess. De skal forstå hva dette kan brukes til i plantevitenskapen og hvilke begrensninger metoden har.

KUNNSKAPER

 • Studenten kan gjennomføre et forsøk med RNA in situ hybridisering

FERDIGHETER

 • Studentene kan lage løsninger i laben på en nøyaktig måte
 • Studenten forstår hvordan protokollene kan optimaliseres fordi de kjenner hvorfor ulike operasjoner og løsninger brukes
 • Studenten kan beskrive metoden med egne ord og forklare betydningen av hvert steg
 • Studenten kan presentere, diskutere og konkludere på egne resultater

GENERELL KOMPETANSE

 • Studenten kan sikkerhet i laben
 • Studenten kan lage løsninger og følge protokoller
 • Studenten kan lese en primærpublikasjon og presentere dette for klassen
 • Forelesninger, laboratoriearbeid.
 • Forelesninger, Canvas og veiledning under øvelser.
 • Practical in situ hybridisation, by Trude Schwartzacher and Pat Heslop-Harrison (2002). Denne er utgått fra forlaget, men aktuelle kapitler legges på Canvas
 • Molekylærbiologikunnskap
 • Journal/rapporter teller 100%
 • Sensor vil bli trukket inn i evalueringen.
 • Laboratorieøvinger og journal

  Deltakelse i journalklubb med gjennomgang av aktuelle artikler

 • Dette emnet er myntet på masterstudenter og stipendiater som arbeider med genekspresjon og som ønsker å lære seg teknikker for å studere genekspresjon i anatomiske snitt i planter eller dyr. Studentene kan ta med seg sine egne prøver som de vil kunne arbeide med. Vi vil fiksere prøvene, støpe dem inn i voks, snitte, hybridisere med egne eller utdelte prober, fremkalle og til slutt se på uttrykket under mikroskop.
 • Det vil stort sett være aktiviteter fra kl 0830 til kl 1600 hver dag de første to ukene av januarblokka, med noen modifikasjoner avhengig av tiden ting tar. Vi følger protokollen for RNA in situ hybridisering og studentene er med på alt.
 • M-PV; M-BIOTEK; M-BIOL; PHD
 • Ingen
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Realfag