Course code BIO350

BIO350 In situ RNA Hybridisation Techniques

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide
Medvirkende: Tone Ingeborg Melby
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maks 12 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka i 2015. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka 2015.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-PV; M-BIOTEK; M-BIOL; PHD
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp av forelesninger med teori omkring in situ hybridisering og masse praktiske øvelser gjennom hele kurset. Vi vil i løpet av de tre ukene følge en prøve gjennom hele prosessen. Studentene kan gjerne ta med sitt eget biologisk materiale til første undervisningsdag, etter avtale med lærer, slik at det er forberedt. Studentene skal levere en labjournal til slutt, med godkjent/ikke godkjent.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne høste plante- eller dyremateriale, fiksere det i fikseringsvæske, støpe det inn i voks, snitte i mikrotom, feste til objektglass, lage prober av interessante gensekvenser, hybridisere med disse probene, fremkalle og se på resultatet. Man vil her kunne se hvilke gener som er aktive til enhver tid i en utviklingsprosess. De skal forstå hva dette kan brukes til i plantevitenskapen og hvilke begrensninger metoden har.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, laboratoriearbeid.
Læringsstøtte:
Forelesninger, Fronterog veiledning underøvelser.
Pensum:
Practical in situ hybridisation, by Trude Schwartzacher and Pat Heslop-Harrison (2002).
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
BOT130, BIO120.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvinger og journal
Vurderingsordning:
Levering av journal teller 100%
Sensor:
Sensor vil bli trukket inn i evalueringen.
Merknader:
Dette emnet er myntet på masterstudenter og stipendiater som arbeider med genekspresjon og som ønsker å lære seg teknikker for å studere genekspresjon i anatomiske snitt i planter eller dyr. Studentene kan ta med seg sine egne prøver som de vil kunne arbeide med. Vi vil fiksere prøvene, støpe dem inn i voks, snitte, hybridisere med egne eller utdelte prober, fremkalle og til slutt se på uttrykket under mikroskop.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det vil stort sett være aktiviteter fra kl 0900 til kl 1600 hver dag, med noen modifikasjoner avhengig av tiden ting tar.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått